งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมวางพวงมาลาใน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ โดยนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฯ