ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NameSizeHits
NameSizeHits
ค่าจัดจ้างทำเอกสารเพื่อประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการ ศปคม.จังหวัดนครปฐม ครั้งที่2/2562145.7 KiB16
ค่าจัดซื้อกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ)90.1 KiB14
จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp107.7 KiB16
จัดจ้างทำป้ายไวนิลในการจัดประชุมติดตามหนี้ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และสร้างความรู้ความเข้าใจการชำระหนี้ในส่วนภูมิภาค 2562139.5 KiB13
จัดจ้างทำเอกสารเพื่อประกอบการประชุมติดตามหนี้ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และสร้างความรู้ความเข้าใจการชำระหนี้ในส่วนภูมิภาค 2562147.0 KiB19
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2562117.4 KiB14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน กบ6123 นครปฐม133.6 KiB19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน กพ8630 นครปฐม117.2 KiB38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔2.9 MiB110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 120.4 KiB31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท4648 นครปฐม134.9 KiB24
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 95.7 KiB22
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง98.6 KiB78
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง101.2 KiB70
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง109.3 KiB71